https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Jan 26 2013

Print this Post

Жолнұсқа

Төменгі курс студенттеріне қызмет көрсету бөлімі:

Төменгі курс студенттеріне оқу әдебиетінің абонементі

Орналасуы: 1-ші оқу ғимараты, 1-ші қабат, 103 ауд.

 

 • Оқулықтар, оқу құралы, оқу-әдістемелік әдебиеті, орыс және қазақ тілдегі салалық анықтама кітаптар. Жаратылыс ғылымдары: математика, геодезия, физика, геология бойынша. Жалпы техникалық пәндер бойынша: техникалық сызу, теоретикалық механика, сопромат, қолданбалы механика. Салалық әдебиет тау-кен ісі, машина жасау, құрылыс, есептеу техникасы, өлшеу құралдар, электромеханика, қолданбалы экономика бойынша.
 •  Оқулықтар, қазақ, орыс ағылшын, неміс, француз тілдері бойынша оқу-әдістемелік құралдар, жалпы сипаттағы және техникалық тілдік сөздіктер.
 • Ғылыми және оқу әдебиеті. Анықтама кітаптары:
 • Көлік транспорты, көлік жасау, ұйымдастыру және пайдалану.
 • Рельстік көлік, темір жол көліктің өндірістік, қалалық ұйымдастыру мен пайдалану.
 • Көлік бойынша салалық әдебиет:

Оқу залы

Орналасуы: 1-ші оқу ғимараты, 1-ші қабат, 103 ауд.

 • Президент және Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңдары, жарлықтары, қаулылары және басқа директивті материалдары.
 • Энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалар: әмбебап, салалық, тілдік, терминологиялық, түсіндірме және т.б.
 • Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, зертханалық жұмыстар (қазақ, орыс, шетел тілдерінде):
 • Тарих, экономика, саясаттану, эстетика, дінтану және т.б.
 • Математика, физика, химия, геодезия, геология
 • Теоретикалық механика, материалдар кедергісі, машина бөлшектері
 • Тау-кен ісі, машинажасау, көлік, құрылыс, электр механикасы, есептеу техникасы

Жоғары курс студенттерге қызмет көрсету бөлімі:

Жоғары курс студенттеріне ғылыми әдебиеттің абонементі

Орналасуы: бас корпус, 1-ші қабат, 146 ауд.

 • Оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік әдебиет, салалық анықтамалар
 • Қоғамдық-саяси әдебиет.
 • Білім салалары бойынша ғылыми әдебиет.
 • Нормативті, өндірістік-практикалық басылымдар  (ВСН, СН, ЕНИР, СНиП, УКН, қаулылар).
 • Білім салары бойынша альбомдар, атластар(көліктен басқа).
 • Өнер бойынша әдебиет:
 • орыс, кеңес, шетел
 • сәулет
 • көркем фото
 • кино өнері
 • музыка
 • театр
 • дене шынықтыру және спорт

Электрондық оқу залы

Орналасуы: бас корпус, 2-ші қабат, 254 ауд..

 • Университеттің интернет-ресурсында, ұлттық және әлемдік ресурстарда орналастырылған толық мәтінді электронды құжаттарға қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Энциклопедии, словари, справочники: универсальные, отраслевые, языковые, терминологические, толковые и т.д.
 • Ғылыми, оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер.
 • Ағымдағы жылғы қазақ және орыс тілдеріндегі газеттер.

Анықтама-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету секторы

Орналасуы: бас корпус, 2-ші этаж, 254 ауд.

 • Энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалықтар: әмбебап, салалық, түсіндірме, терминологиялық, тілдік, биобиблиографиялық.Издания ВИНИТИ:
 • Университет профилі бойынша кандидаттық және докторлық диссертациялардың авторефераттары.
 • Мерзімді басылымдар

Ғылыми-техникалық ақпараттың кабинеті

Орналасуы: бас корпус, 2-ші этаж, 254 ауд.

Стандарттау:

 • Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары,
 • Ұлттық классификаторлар,
 • Халықаралық және мемлекетаралық стандарттар,
 • ҚРұлттық стандарттары,
 • Салалық стандарттар,
 •  Құрылыс саласындағы стандарттау бойынша нормативтік құжаттар,
 • Стандарттау бойынша нұсқаулықтар, ережелер, нормалар мен ұсыныстар,
 • «ҚР-ның стандарттары» БД,
 • БД «Технорматив».

Ғылыми зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету:

 • Оқытушылар құрамы, докторанттар, магистранттарға кеңес беру
 • Ғалымдардың авторлық профильдерімен жұмыс
 • Докторанттар мен магистранттарға халықаралық дәйексөздер базасымен жұмыс істеу сабақтары

 

 

Permanent link to this article: https://lib.kstu.kz/kz/zholn-s-a/