«

»

Jan 26 2013

Print this Post

Жолнұсқа

Төменгі курс студенттеріне қызмет көрсету бөлімі:

Төменгі курс студенттеріне оқу әдебиетінің абонементі

Орналасуы: 1-ші оқу ғимараты, 1-ші қабат, 103 ауд.

 

 • Оқулықтар, оқу құралы, оқу-әдістемелік әдебиеті, орыс және қазақ тілдегі салалық анықтама кітаптар. Жаратылыс ғылымдары: математика, геодезия, физика, геология бойынша. Жалпы техникалық пәндер бойынша: техникалық сызу, теоретикалық механика, сопромат, қолданбалы механика. Салалық әдебиет тау-кен ісі, машина жасау, құрылыс, есептеу техникасы, өлшеу құралдар, электромеханика, қолданбалы экономика бойынша.
 •  Оқулықтар, қазақ, орыс ағылшын, неміс, француз тілдері бойынша оқу-әдістемелік құралдар, жалпы сипаттағы және техникалық тілдік сөздіктер.
 • Ғылыми және оқу әдебиеті. Анықтама кітаптары:
 • Көлік транспорты, көлік жасау, ұйымдастыру және пайдалану.
 • Рельстік көлік, темір жол көліктің өндірістік, қалалық ұйымдастыру мен пайдалану.
 • Көлік бойынша салалық әдебиет:

Оқу залы

Орналасуы: 1-ші оқу ғимараты, 1-ші қабат, 103 ауд.

 • Президент және Қазақстан Республикасы Үкіметінің заңдары, жарлықтары, қаулылары және басқа директивті материалдары.
 • Энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалар: әмбебап, салалық, тілдік, терминологиялық, түсіндірме және т.б.
 • Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, зертханалық жұмыстар (қазақ, орыс, шетел тілдерінде):
 • Тарих, экономика, саясаттану, эстетика, дінтану және т.б.
 • Математика, физика, химия, геодезия, геология
 • Теоретикалық механика, материалдар кедергісі, машина бөлшектері
 • Тау-кен ісі, машинажасау, көлік, құрылыс, электр механикасы, есептеу техникасы

Жоғары курс студенттерге қызмет көрсету бөлімі:

Жоғары курс студенттеріне ғылыми әдебиеттің абонементі

Орналасуы: бас корпус, 1-ші қабат, 146 ауд.

 • Оқулықтар, оқу құралдары, оқу-әдістемелік әдебиет, салалық анықтамалар
 • Қоғамдық-саяси әдебиет.
 • Білім салалары бойынша ғылыми әдебиет.
 • Нормативті, өндірістік-практикалық басылымдар  (ВСН, СН, ЕНИР, СНиП, УКН, қаулылар).
 • Білім салары бойынша альбомдар, атластар(көліктен басқа).
 • Өнер бойынша әдебиет:
 • орыс, кеңес, шетел
 • сәулет
 • көркем фото
 • кино өнері
 • музыка
 • театр
 • дене шынықтыру және спорт

Электрондық оқу залы

Орналасуы: бас корпус, 2-ші қабат, 254 ауд..

 • Ресми басылымдар: заңдар,қаулылар, қаулылар және басқа директивті құжаттар.
 • Энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалар: әмбебап, салалық, тілдік, терминологиялық, түсіндірме және т.б.
 • Ғылыми, оқу, оқу-әдістемелік әдебиет. Кустық және дипломдық жобалауға көмекке арналған білімнің барлық салалары бойынша альбомдар, атластар.
 • Нормативті өндірістік –практикалық басылымдар. ЕНиР, СНиП, нұсқамалар, қаулылар, бағанамалар, баға көрсеткіштері және т.б.
 • Осы жылға қазақ және орыс тілдеріндегі газеттер.

Профессорлық-оқытушылық құрамының оқу залы

Орналасуы: бас корпус, 2-ші қабат, 254 ауд.

 • Жоғары мектеп бойынша басылымдар:
 • Қазақстан жоғары мектебінің жарлығы
 • Ресей жоғары мектебінің дарлығы
 • Ресейдегі жоғары білім
 • Журналдар.
 • Газеттер.
 • Энциклопедиялар, энциклопедиялық сөздіктер, анықтамалар: әмбебап, салалық, тілдік, терминологиялық.

Журналдар ақырғы 10 жылда сақталады.

Анықтама-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету секторы

Орналасуы: бас корпус, 2-ші этаж, 254 ауд.

 • Ресми басылымдардың мұрағаты.
 • Энциклопедиялар, сөздіктер, анықтамалар: әмбебап, салалық, түсіндірме, терминологиялық, тілдік, биобиблиографиялық.
 • Қазақстан және Ресей кітап палаталарының басылымдары:
 • Қазақ ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекеттік  ғылыми-зерттеу институтының басылымдары:
 • ВИНИТИ басылымдары:
 • Университет профилі бойынша 1970 жылдан 1993 жыл аралығындағы НИР және ОКР (ВНТИЦ)  рефераттар жинағы.
 • Университет профилі бойынша кандидаттық және докторлық диссертациялардың авторефераттары.
 • Университетпен шығарылған басылымдардың міндетті данасы сақталады: жұмыстар жинағы, тақырыптық жинақтар, монографиялар, оқу құралдары, анықтамалар, сөздіктер.

Ғылыми-техникалық ақпараттың кабинеті

Орналасуы: бас корпус, 2-ші этаж, 254 ауд.

Стандарттау:

 • ҚР мемлекеттік үлгілері,
 • Жалпы мемлекеттік классификаторлар,
 • Халықаралық және мемлекетаралық үлгілер,
 • РФ ұлттық үлгілері,
 • Салалық үлгілер,
 • Құрылыс саласында стандарттау бойынша нормативті құжаттар,
 • Стандарттау бойынша жетекші құжаттар, ережелер, нормалар мен ұсыныстар
 • «ҚР үлгілері» ДҚ,
 • «Технорматив» ДҚ.

 

 

Permanent link to this article: https://lib.kstu.kz/kz/zholn-s-a/