«

»

Jan 26 2013

Print this Post

Құрылатын деректер қоры

Кітаптар

 Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыптама: әмбебап

Мазмұны: 140601-ден астам көп салалы мазмұнды кітаптардың библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 1902 ж. қазіргі уақытта дейін

Әлеуметтік-экономикалық ғылымдар бойынша (философия, психология, педагогика, құқық, экономика, тарих, география, саясаттану, мәдениет, ғылым, тілтану, әдебиет, дінтану), жаратылыс ғылымдары (математика, физика, химия, геология, биология) және техникалық ғылымдар бойынша (машинажасау, электр техникасы, метал өңдеу, тау-кен ісі, құрылыс, көлік, химикалық технологиялар, ағаш өңдеу, есептеу техникасы, сәулет)

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру көзі: Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің кітапхана фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, түсу күні, басылым, кілт сөздер, УДК, ББК, ГРНТИ индекстері, әліпбилік-пәндік көрсеткіш, тақырыптық рубрикатор және т.б.

Жаңарту мерзімі: әр ай сайын

Мерзімді басылым

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: 103662-ден астам көп салалы мазмұнды мерзімді басылымдардың библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 1953 ж.қазіргі уақытқа дейін

Тірек тізімдік функциясын атқарады. Құжаттардың аттар саны, даналары, орналасуы жөнінде ақпарат береді. Тақырыптық, хронологиялық іздеу болу мүмкін.

Интерфейс: орыс тілінде.

Деректер қорының қалыптасуы: Қарағанды техникалық университетінің кітапхананың мерзімдік басылымның фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, негізгі сөздері, тақырыптық рубрикатор және т.б.

 

 

Қалыптастыру қоры: Қарағанды техникалық университетінің кітапхана мерзімді басылымдардың фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, кілт сөздер, тақырыптық рубрикатор және т.б.

Жаңару мерзімі: әр ай сайын

 

 

 

 

ҚарМТУ ПОҚ-тың электрондық қорлары

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы электрондық оқулықтардың 1122 библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 1998 ж.қазіргі уақытқа дейін

ҚарМТУ оқытушыларымен жасалған электрондық оқулықтар туралы мәліметтері бар.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: Қарағанды техникалық университетінің Қашықтық Техникалық Білім берудің аймақтық орталықтың қорлары

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, басылым мерзімі, кілт сөздер және т.б.

Жаңару мерзімі: ақпарат жаңару бойынша

Ескерту: деректер қорына жергілікті шығу АБИС ИРБИС арқылы жүзеге асырылады.

 

Цитаталар

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы электрондық оқулықтардың 2245 библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 1954 ж.қазіргі уақытқа дейін

Цитаталар туралы мәліметтер бар.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: кітапхана фонды, Интернет қорлары

Іздеу мүмкіндіктері: аты, аторы, басылым мерзімі, кілт сөздер және т.б.

Жаңарту мерзімі: ақпарат жаңару бойынша

Ескерту: деректер қорына жергілікті шығу АБИС ИРБИС арқылы жүзеге асырылады.

 

 

ПОӘК

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы мазмұнды оқытушының пәндік оқу-әдістемелік комплексінің 1408 билиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 2005 ж.қазіргі уақытқа дейін

Университет оқытушыларының пәннің оқу-әдістемелік комплексі туралы мәліметтері бар.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: кітапхана фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, автор, басылым жылы, кілт сөздер және т.б.

Жаңарту мерзімі: ақпарат жаңару бойынша

Ескертпе: деректер қорына жергілікті шығу АБИС ИРБИС арқылы жүзеге асырылады.

 

Силлабустар

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: Көп салалы мазсұнның студенттерге арналған пән бойынша оқытудың бағдарлама туралы мәліметтер бар

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: кітапхана фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, басылым жылы, кілт сөздер және т.б.

Жаңару мерзімі: ақпарат жаңару бойынша

Ескертпе: деректер қорына жергілікті шығу АБИС ИРБИС арқылы жүзеге асырылады.

 

Мақалалар

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы мазмұнды мерзімді басылымдардағы мақалалардың 9 600 аналитикалық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 2003 ж.қазіргі уақытқа дейін

Біздің кітапханадағы журнал және газет мақалаларының, кітап, тақырыптық және ғылыми жинақ материалдардың сипаттамалары бар.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: Қарағанды техникалық университет кітапханасының фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, авторы, кілт сөздер, дерекнама аты, аннотация фрагменттері және т.б.

Жаңару мерзімі: әр ай сайын

 

EBSCO дисктері

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: EBSCO Publishing қамсыздандыратын 150 CD және DVD библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 2002 ж.қазіргі уақытқа дейін

Библиографиялық сипаттама, аннотациялар және көп салалы мазмұнды ағылшын мерзімді басылымдардан мақалалардың толық мәтіндері бар дисктер туралы ақпараты бар.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: EBSCO Publishing ағылшын мерзімдік басылымдардың фонды

Іздеу мүмкіндіктері: диск аты, хронологиялық жиектемелер, басылым жылы және т.б.

Жаңару мерзімі: ақпараттың жаңаруына байланысты

 

 

 

Үлгілер

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы мазмұнды үлгілердің 8263 библиографиялық сипаттамалары

Хронологиялық қамту: 1948 ж.қазіргі уақытқа дейін

КСРО, Қазақстан Республикасы үлгілердің қазақ және орыс тілдерінде, мемлекетаралық және халықаралық үлгілердің сипаттамаларын қамтиды.

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру қоры: Қарағанды техникалық университетінің кітапхана үлгілердің фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, кілт сөздер, басылым жылы және т.б.

Жаңарту мерзімі: әр ай сайын

 

 

 

Патенттер

Деректер қорының түрі: библиография

Тақырыбы: Ғылыми-зерттеу қызметінің бағыттарына сәйкес Университетпен қорғалған өнертабыстар

Мазмұны: 1348 құжат

Хронологиялық қамту: 1959 ж-дан 1992 ж-ға дейін.

КСРО авторлық куәліктердің библиографиялық сипаттамаларын, Университетпен алынған қағаз тасымалдаушыларына толық мәтінді құжаттарға сілтеумен шетел патенттерін, қамтиды.

Дамытушы: ҚарМТУ кітапханасы.

Дерекнама түрі: КСРО авторлық куәліктеріне және шетел патенттеріне толық сипаттамалар.

Интерфейс: орыс тілінде

Іздеу: автор, кілт сөздері, аты бойынша.

Жазба және мөр көру: бағдарлама экранда КСРО авторлық куәліктері мен шетел патенттеріне бибилографиялық сипаттамаларды қағаз тасымалдаушыдағы толық мәтінді құжатқа сілтеумен көруге мүмкіндік береді.

Ескертпе: деректер қоры жергілікті компьютерде орналасып патенттеу кабинетінің қарауында болады.

 

Диссертациялардың авторефераттары

Деректер қорының түрі: библиографиялық

Тақырыбы: әмбебап

Мазмұны: көп салалы мазмұнды диссертациялардың авторефераттардың 7098 библиографиялық сипаттамалары бар

Хронологиялық қамту: 1960 ж.қазіргі уақытқа дейін

Қазақстан, КСРО және ТМД ұйымдар мен институттардың туыстас мамандықтардың кандидаттық және докторлық деңгейлеріне ізденуге диссертациялардың автореферат сипаттамаларын қамтиды.

 

 

Интерфейс: орыс тілінде

Қалыптастыру көзі: Қарағанды техникалық университет кітапханасының диссертациялар авторефераттардың фонды

Іздеу мүмкіндіктері: аты, кілт сөздері, басылым жылы және т.б.

Жаңару мерзімі: әр ай сайын

 

Permanent link to this article: https://lib.kstu.kz/kz/ry-laty-n-derekter-ory/