https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Сен 14 2017

Распечатать Запись

Әрбір халыққа тілі құнды әрі ұлы — Народа каждого язык бесценен и велик

«Тіл – әр халықтың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінге жалғасқан ғұмырының ертеңге апарар мүддесін бейнелеуші,яғни бар тарихының куәгері, деректі көзі»

С. Аманжолов 


Тіл туралы0002

Серғалиев, М. Тілім менің — тінім менің (Мақалалар, баяндамалар) [Текст] : ғылыми басылым студенттері, магистранттарына арналған / М. Серғалиев. — Алматы : Сардар, 2013. — 391 бет

Жинақта белгілі тілші – ғалым, ұстаз  М.Серғалиевтің жарты ғасырда ғылыми және мерзімді баспасөз беттерінде жарияланған мақалаларының,жасалған баяндамаларының таңдаулылары топтастырылған. Кітаптағы материалдар жүйелі төрт бөлімнен тұрады: мемлекеттік тіл мәселелері; тіл мәдениеті және терминология ; қазақ тілінт зерттеушілер; шағын  пікірлер.


Тіл туралы0006

Туған тіл . Еларалық қоғамдық – саяси, әдеби – ғылыми альманах – № 1 (20), 2012 ж. – 107 бет


Тіл туралы0007

Тіл . Тілі өлген ел – тірі өлген ел. —  Астана,  №1, 2017ж. — 42 бет


Тіл туралы0003

Қазақ тілі : Байсақалова Ұ.С. Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2007. – 216 бет.

Мемлекеттік тілдің үйретілу мақсаты, міндеті, оған қойылатын талаптар ескеріліп, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білімдік стандарты басшылыққа алынды. Кешеннің мақсаты мен міндеті түсініктемеде айқын көрсетілген.


Тіл туралы0004

Айтбайұлы, Ө. Тілғұмырлар (Қазақ лингвистері мен тіл жанашылары) [Текст] : ғылыми басылым тіл жанашырларына және оқырман көпшілікке арналған / Ө. Айтбайұлы. — Алматы : Абзал-Ай баспасы, 2014. — 399 бет.

Кітапта қазақ терминологиясының атасы атанған А.Байтұрсынұлы мен Қ. Жұбанов, тіл тарландары І. Кеңесбаев, М. Балақаев және тіл мәртебесін биікке көтерген көптеген тілші ғалымдардың педагогтік және өоғамдық қызметі туралы жан-жақты баяндалған.


Тіл туралы0005

Түркі тілдері [Текст] : монография студенттерге, магистранттарға, докторанттарға арналған / Н. Асқаров [и др.]. — Астана : б.и., 2015. — 455 бет


Тіл туралы0010

Кацман, Н. Л. Латинский язык [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровский ; М-во образования РФ. — 5-е изд. — М. : Владос, 1999. — 454 с

Учебник включает сведения по фонетике и грамматике латинского языка (в сопоставлении с русским, немецким, английским и французским языками), упражнения, тексты с методическими рекомендациями по их анализу и переводу на русский язык и лексически минимум.


Тіл туралы0009

Базанова, Е. М. Английский язык. Upper-Intermediate-Advanced [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неязыковым специальностям / Е. М. Базанова, И. В. Фельснер ; М-во образования  РФ. — М. : Дрофа, 2002. — 366 с

Данный учебник, входящий в состав учебного комплекта для студентов неязыковых вузов, адресован тем, кто продолжает изучение английского языка на продвинутом уровне. Его цель – помочь не только закрепить грамматический материал, необходимый для устного и письменного общения на английском языке, но и совершенствовать навыки и умения говорения и чтения.


Тіл туралы0011

Әлібаева, Н. Ә. Неміс тілі (ауызекі тілді дамыту) [Текст] : оқу құралы колледж студенттеріне, соның ішінде неміс тілін жалғастырып оқитын қазақ топтарына арналған / Н. Ә. Әлібаева, Б. Б. Ахметова ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады. — 2-басылым. — Астана : Фолиант, 2011. — 224 бет

Оқулықта негізінен тілді дамытуға арналған тақырыптар қамтылған. Оқу құралында материалдардың ана тілінде берілуі сол материалды дұрыс және дәл түсініп, оны берік меңгеруіне көмегін тигізеді.


Тіл туралы0008

Жаналина, Л. К. Русский язык [Текст] : 11-сыныбына арналған оқулық / Л. К. Жаналина ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. — 3 басылымы. — Алматы : Мектеп , 2015. — 231 бет

Оқулық тіл дамыту, ой-өрістің қабілеттілігін дамытуға арналған .

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/rbir-haly-a-tili-ndy-ri-ly-naroda-kazhdogo-yazyk-bestsenen-i-velik/