https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Июн 29 2017

Распечатать Запись

Ко Дню столицы

Астана — это столица страны, которая на протяжении всей своей истории была центром сплетения исторического и культурного наследия величайших цивилизаций

Назарбаев Нурсултан Абишевич


1

Тәуелсіздік нышандары [Текст] = Символы независимости : научное издание / Б. Г. Аяган [и др.] ; М-во образования и науки РК, Институт истории государства. — Алматы : Раритет, 2011. — 260 б. — (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл).

Сіздердің назарыңызға ұсынылып отырған кітап тәуелсіз Қазақстан нышандарын кешенді түрде бейнелейді. Кітаптың жаңалығы мен ерекшелігі сол – Мемлекеттік рәміздермен қатар Тәуелсіз Қазақстанды бейнелейтін республиканың елеулі табыстары мен брендтері берілген. Кітапты Мемлекет тарихы институтының авторлық ұжымы дайындаған.


2

Каирбеков, Б. Г.   Государственные символы Республики Казахстан [Текст] : научно-популярная литература / Б. Г. Каирбеков, Ш. Н. Каиргали, А. Н. Назарбаева. — Алматы : Центр обучения и соц. технол., 1997. — 40 с. : ил.

Авторы брошюры в научно-популярной форме раскрывают семантику государственных симоволов – герба,флага и гимна Республики Казахстан и истоки возникновения.


3

Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян [Текст] : ғылыми басылым / рук. работы М. Б. Қасымбеков. — Астана : Деловой мир Астана, 2013. — 319 бет : вкл. л. — Загл. на корешке : Өмірбаян. Нұрсұлтан Назарбаев.

Басылымда басты назар Н.Ә.Назарбаевтың саяси өмірбаянына аударылған,ол Қазақстанның XX-XXI ғасырлар аралығындағы даму кезінде болып өткен драмалық және әдеттен тыс оқиғалар мен процестердің аясында берілген.

Кітап оқырмандардың кең ауқымына арналған.


4

Романов  И. М.Қазақстан : альбом / И. М. Романов = Казахстан : альбом / И.М. Романов; В.А. Жандаулетов = Kazakhstan : album / I. Romanov; V. Zhandaulet. — Алматы : Алматыкітап, 2010. — 464 б. : сүретті

Бүгінде Қазақстан — карқынды дамып келе жатқан мемлекеттердің бірі. Фотосуретті энциклопедиялық «Қазақстан» басылымы оқырмандарды еліміздің облыстары мен басты қалалары Астана мен Алматының картасы, ландшафтысы, табиғаты, климаты, халқы, экономикасы, көлік катынастары, әлеуметтік жағдайы және тарихымен таныстырады. Альбом кең көлемде фотоматериалдармен безендірілген.

Табигаттын небір әдемі жерлері түсірілген слайдтар мен еліміздің қазіргі экономикасының дамуын бейнелейтін фотосуреттер кітаптың мазмұнын аша түседі. Жоғары дәрежедегі тартулык, басылым.


5

2020 Стратегиялық жоспары: көшбасшылыққа бастайтын Қазақстандық жол [Текст] : ғылыми басылым / Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитеті, «Әдебиеттің әләуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бойынша шығарылды ; ред.: С. Бирюков, Д. Елькин, Ю. Солозобов ; баспа жетекшісі А. А. Қыдырма. — Астана : Деловой мир Астана, 2010. — 178 бет. — (Жаңа Қазақстан).

Оқырман қауымға ұсынылып отырған бұл кітапты құрамына Ресейдің жетекші экономистері, тарихшылары және политологтары енген авторлық ұжым дайындады. Кітапта Президент Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың республиканың 2020 жылға дейінгі Даму стратегиясын айқындайтын «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» (29.10.2010) атты Қазақстан халқына Жолдауына толық талдау жасалған.


6

Қазақстан-2030: барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы [Текст] : Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы.- Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев : Послание Президента страны народу Казахстана / Н. А. Назарбаев. — Алматы : Білім, 1997. — 176 б.


7

Мы, народ Казахстана [Текст] = We are the people of Kazakhstan : научное издание / О. Дымов. — Астана : ТОО Дизайн-бюро Проксима, 2004. — 632 с.

Это книга будет особенно полезна историкам, политологам, социологам, студентам, всем, кому интересна современных межнациональных отношений и их перспектив.


8

Егемен Қазақстан тарихы: Тәуелсіздікке 20 жыл [Текст] : тарихи-құжаттық зерттеу / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Мемлекет тарихы институты ; құраст.: Б. Ғ. Аяған, Х. М. Әбжанов, Г. Р. Нұрымбетова ; ред. Б. Ғ. Аяған. — Алматы : Раритет, 2011. — 397 б. : сурет. — (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл).

Кітап тарихшыларға, саясаттанушыларға, сонымен қатар тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихына, қоғамның барлық саласын қамтыған өзгерістерге қызығушылық танытатын оқырманға арналған.


9

История суверенного Казахстана: 20 лет Независимости [Текст] : Историко-документальное исследование / М-во образования и науки РК, Институт истории государства ; автор-сост. Б. Г. Аяган [и др.] ; под ред. Б. Г. Аягана. — Алматы : Раритет, 2011. — 398 с. : ил. — (Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл)

Книга предназначена для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся историей независимого Казахстана.

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/ko-dnyu-stolitsy-2/