https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Ноя 21 2017

Распечатать Запись

Бір Отан! Бір Тағдыр! Бір Елбасы! — Одна Родина! Одна Судьба! Один Лидер!

«Я очень впечатлен достижениями Казахстана. Считаю, что ваш лидер — очень хороший стратег и политик, он практически безошибочно выбирает самый правильный путь для решения сложных социальных проблем. Во многом, благодаря своему президенту, Казахстан сейчас в авангарде многих экономических и политических течений XXI века».

Николас Рей, почетный профессор Кембриджа, архитектор


011

Сәулебек, А. Құрыш тұлға. Тарихи — танымдық кітап [Текст] : ғылыми басылым мектеп оқушылары мен студенттерге арналған / А. Сәулебек. — Астана : Деловой мир Астана, 2017. — 348 б : цв.ил., портр., ил.

Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының лауреаты, белгілі публицист Айтбай Сәулебектің есімі қалың оқырманға Елбасы туралы тарихи-деректі кітаптарымен кеңінен таныс.
Автор аталмыш еңбегінде Елбасының Теміртау мен Қарағандыда өткізген жиырма жылдай өмірін Ресей мен Қазақстанда жаңадан табылған мұрағаттық деректер негізінде жан-жақты көрсете білген.
Автор жаңа туындысында тарихи құжаттарға, куәгер-тұлғалардың жүрекжарды сөздеріне, тың ой-пікірлерге, деректер мен дәйектемелерге арқа сүйейді. Жазушы Елбасының Арқа төсінде өткізген жалынды жастық шағын бұрын жарыққа шықпаған, мұрағаттарда сақталған түрлі құжаттармен сөйлетіп, оқырмандарға құрыш тұлға өмірінен шынайы ақпарат алуға мүмкіндік сыйлайды.


 

005

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы 2015 жыл [Текст] : ғылыми басылым. — Астана : Деловой мир Астана, 2016. — 399 бет + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қызмет хроникасы).

Кітапта 2015 жылы елімізде және шетелдерде Мемлекет басшысының қатысуымен өткізілген басты іс-шаралар жайында баяндалған, сонымен қатар осы кезеңде Н.Ә. Назарбаевтың сөйлеген толыққанды сөздерінің мәтіндері, 2015 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының маңызы зор заңдары мен Президент жарлықтарының тізбесі ұсынылған, түрлі анықтамалық ақпараттар келтірілген.


 

006

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности 2015 год [Текст] : научное издание. — Астана : Деловой мир Астана, 2016. — 399 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности).

В книге подробно отражены основные мероприятия с участием Главы государства внутри страны и за рубежом в 2015 году, а также представлены тексты наиболее значимых выступлений Н.А. Назарбаева за указанный период, дан перечень законов и указов Президента страны, принятых в 2015 году, содержится разнообразная справочная информация.


 

010

Нұрсұлтан Назарбаев. Өмірбаян [Текст] : ғылыми басылым / рук. работы М. Б. Қасымбеков. — Астана : Деловой мир Астана, 2013. — 319 бет : вкл. л. — Загл. на корешке : Өмірбаян. Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Республикасының тәуелсіз даму тарихы оның негізін қалаушы әрі Тұңғыш Президенті — Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың есімімен тікелей байланысты.
Бұл кітап Н.Ә. Назарбаевтың өмірі мен қызметін ресми тарихи-ғұмырнамалық зерттеудің алғашқы тәжірибесі деуге болады. Мұнда оның қарапайым ауылдағы жасөспірім кезінен бастап, ұлт көшбасшысына дейінгі өмір жолы баяндалады.
Басылымда басты назар Н.Ә. Назарбаевтың саяси өмірбаянына аударылған, ол Қазақстанның ХХ-ХХІ ғасырлар аралығындағы дамуы кезінде болып өткен драмалық және әдеттен тыс оқиғалар мен процестердің аясында берілген. Ауқымды мұрағат материалдарының негізінде әзірленген өмірбаян Қазақстанның ең бертінгі тарихы бойынша елеулі құжаттама көзі болып табылады. Кітапта фотосуретпен безендірудің бай материалымен бірге, жеке құжаттарды түпнұсқаларымен тең мәндес көшірмелерінің алғаш рет ұсынылуы да бұл басылымға айрықша құндылық береді. Ал мұның өзі оқырманның суреттелетін оқиғалар ауанына толығырақ қанығуына септігін тигізеді.


009

Касымбеков, М. Б. Исторический выбор [Текст] : научное издание / М. Б. Касымбеков. — Астана : Деловой мир Астана, 2013. — 325 с.

Книга посвящена первым в современной истории Казахстана прямым всенародным выборам Президента нашей страны, состоявшимся 1 декабря 1991 года.
В сборнике приведены документы, стенограммы, материалы СМИ, фотографии, воспроизводящие напряжённую и одновременно полную надежд и ожиданий незабываемую атмосферу тех дней, когда наш народ сделал свой исторический выбор, послуживший прологом к обретению республикой независимости и началу строительства в Казахстане демократического правового государства.


 

002

Елбасы жолдады — елі қолдады [Текст]: 3-томдық / Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасы Президенттік мәдениет орталығы; жобаның жетекшісі М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. — Астана : Күлтегін, 2008. I-ші т. / құраст. Г. Тәңірбергенова [и др.]. — Астана, 2008. — 309 б.

Басылымда тәуелсіз Қазақстан Республикасында нарықтық экономика мен демократиялық қоғам құруға бағытталған реформаларды батыл жүргізіп, Қазақстанның заман талабына сай ілгерілеуіне жол бастаған, мемлекеттігіміздің қалыптасуы мен дамуына бүкіл әлемдік қауымдастық мойындаған орасан зор әрі көрнекті үлес қосқан Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1996-2008 жылдар аралығындағы Қазақстан халқына Жолдаулары жинақталды.
Кітапта осы Жолдауларда түйінделген мемлекет пен қоғамның көпқырлы және көпаспектілі тұрғыда оңтайлы қалыптасуына, еліміздің жылдан-жылға нық басып өрлеуіне, өркендеуіне, тұрақты экономика мен демократиялық қоғам құруға бағытталған, басқаша айтқанда, қоғамның қозғаушы күшіне айналған бағдарламалардың стратегиялық басымдықтары жүйелі баяндалған.


007

Могильницкий, В. М. Наш Назарбаев [Текст]: художественно-документальная книга / В. М. Могильницкий. — Караганда: Гласир, 2008. — 220 с.: вкл. л., ил. — (Новая серия: Жизнь и дела замечательных людей).

Книга известного казахстанского писателя-публициста Валерия Михайловича Могильницкого «Наш Назарбаев» написана на основе его очерков о Нурсултане Абишевиче, опубликованных в газетах «Труд» (Москва), «Страна и мир» (Алматы), «Вести Сарыарки» (Караганда) и других изданиях. В ней он показывает огромную созидательную роль нашего Президента в становлении и развитии Карагандинской области, Республики Казахстан.


003

Елбасы мәртебесі — ел мәртебесі [Текст]: кітап-альбом = Награда Президенту — признательность народу : книга-альбом / құраст: М. Б. Қасымбеков, А. М. Молдағаринов, Ә. С. Әлібеков. — Толықтырылып екінші рет басылуы. — Алматы : Өнер, 2007. — 120 б. : фото.цв.

Награда президенту – признательность народу
Бұл кітап-альбом — Елбасымыздың өзін таңдап сайлаған халқының және әлем жұртшылығының алдындағы орасан зор еңбегін баяндап беретін ерекше сипатты басылым. Президентке берілген жоғары наградалар сол зор еңбектің айқын дәлелі болып табылады.
Эта книга-альбом — своеобразный иллюстрированный рассказ об огромных заслугах Президента Казахстана перед избравшим его народом, а также мировым сообществом, высокие награды которых являются тому ярким свидетельством.


 

001

Қасымбеков, М. Б. Қазақстан Республикасындағы президенттік институтының қалыптасуы [Текст] = Становление института президентства в Республике Казахстан : общественно-политическая литература / М. Қасымбеков. — Астана : Елорда, 2000. — 54 с.

Бұл басылым Қазақстанның тарихы мен саяси өміріндегі президенттік басқару нысаны бар мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына қатысты негізгі кезендер мен басты оқиғаларды қамтиды.
Издание включает в себя основные вехи и главные события в истории и политической жизни Казахстана, связанные со становлением и развитием государственности с президентской формой правления.

Подготовил Отдел развития библиотеки 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/bir-otan-bir-ta-dyr-bir-elbasy-odna-rodina-odna-sudba-odin-lider/