https://www.akademik.interstudi.edu/pasca/.well-known/

«

»

Май 04 2022

Распечатать Запись

7 мамыр — Отан қорғаушылар күні! — 7 — мая День защитника Отечества!

Banner-7-maya-1024x614

Қазақстанды қорғау — менің борышым!

Защита Казахстана — мой долог и честь!


5

Рамашов Н.Р.Алғашқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі: Оқу- әдістемелік құралы / Н.Р. Рамашов, Е.Ж. Қожамжаров, М.Т. Бөдеев. -Алматы, 2012. — 150 6ет.

Оқу-әдістемелік құралында алғашқы әскери дайындық пәнін оқытудың әдістемелік негіздері берілген және тактикалық, саптық, атыс дайындығы, әскери топография мен азаматтық қорғаныс бөлімдерін оқыту мен үйретудің әдістемелері қарастырылған. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің педагогикалық практика өту ерекшеліктері мазмұндалған. Оқу-әдістемелік құралы жоғары оқу орындарының 5В010400 — «Алғашқы әскери дайындық» мамандығында оқитын студенттерге және алғашқы әскери дайындық оқытушы-ұйымдастырушыларына арналған.

 

 

 

 


11 - 0006

Рамашов Н.Р., Иманбетов А.Н. Әскери патриоттык тәрбие негіздері: Оқу-әдістемелік құралы. Қарағанды: «Арко», 2013.- 105 бет.

«Әскери патриоттық тәрбие беру негіздері» оку — әдістемелік құралы езінің мазмұнында әскери патриоттык тәрбиенің мәні, оның алғашқы әскери дайындық практикасындағы генезисі, елімізде жинақталған тәжірибие, патриоттык тәрбиені ұйымдастырудың жолдары мен бағыттары сияқты негізгі сұрақтарды камтиды. Бұл оқу — әдістемелік құралы алғашкы әскери дайындық пәнімұғалімдеріне және жоғары оку орындары магистранттары мен студенттеріне арналған.

.

.

.

.

.


11 - 0001

Армия начинается с порядка. Векторы военного строительства Казахстана: Сборник материалов / Авт.- сост. А. Курманбай. — Астана, 2012. — 272 с.

В сборник вошли публикации военнослужащих запаса, комментарии читателей, статьи журналистов, копии документов Министерства обороны Республики Казахстан, Главной военной прокуратуры и ветеранских орга­низаций по вопросам боевой готовности, дисциплины и правопорядка, между­народной военно-политической обстановки, а также материалы по итогам реализации проекта «Организация и проведение комплекса мероприятий по защите прав и законных интересов военнослужащих». Представлены от­дельные отклики читателей и мнения представителей общественности по положению дел в армии и предложения по дальнейшему развитию военной организации общества. Книга предназначена для широкого круга читателей.

.

.

.

.


4Мұхаметжанов, А. М. Атыс дайындығы : оқу-әдістемелік құрал студенттерге арналған / А. М. Мұхаметжанов, Е. Н. Мәліков ; Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлілі, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті. — Қарағанды : Ақнұр, 2013. — 10 бет

Оқу-әдістемелік құралы ҚР Қорғаныс министрінің орынбасары бекіткен және ҚР ҚК Бас әскери-медициналық басқармасының бастығы, Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінің Әскери білім және ғылым Департаментінің бастығы, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің білім және ғылым, кадрлық ресурстарының директорымен келісілген 03.06.2009 ж. жоғары медициналық оқу орындарында оқитын студенттер мен қордағы офицерлер дайындау бағдарламасын есепке ала отырып даярланып, құрастырылды.

Онда сабақ жүргізуді және атыс қаруынан атуды ұйымдастыру тәжірибесі мен әдістемесі, сондай-ақ оларды оқып білу әдістемесі жалпыланған. Мұнда атыс дайындығының жалпы негізгі әдістемелері берілген, оқытушы соларды жетекшілікке ала отырып, студенттерді шығармашылық тұрғыда оқытады және тәрбиелейді.

.

.


demeuov_askeri_urys_taktikasyn

Сартаев, Ж.Н. т.б.
Әскери педагогика: Оқу-әдістемелік құрал. / Ж.Н. Сартаев, К.Б. Малдыбаев И.А. Ахметов. — Петропавл: Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Әскери институты, 2020. – 147б. http://rmebrk.kz/book/1174704

Оқу-әдістемелік құрал жоғары әскери оқу орындары курсанттарына тәжірибелік әрекетте пайдалану үшін қажетті білім мөлшерін құрайды. Оқу-әдістемелік құралда әскери-педагогикалық процес, тәрбиелеу және оқыту негіздері қарастырылып, әскери қызметшілерді тәрбиелеу және оқытудың мақсаты, міндеті, принциптері, әдістері мен формалары көрсетіледі. Оқу-әдістемелік құрал тәрбие және әлеуметтік – құқықтық жұмыс органдары офицерлеріне, бөлімше командирлеріне, сондай-ақ, әскери қызметшілерді тәрбиелеу мәселесін өз бетінше зерделеуші курсанттарға арналған.

 

 .

.


sarnfev_askeri_instityttynСартаев, Ж.Н. Әскери институттың дене шынқтыру мен спортты оқыту процесінде курсанттарын физикалық дамытудың заңдылықтары: Оқу құралы. / Ж.Н. Сартаев, А.А. Апасов, Б.А. Досжанов. — Петропавл: Қазақстан Республикасы Ұлттық ұлан Әскери институты, 2019. — 80б.

http://rmebrk.kz/book/1172672

Бұл әдістемелік нұсқаулық дене шынықтыру және психологиялық факторлар әсерінен курсанттың ағзасында жатқан барлық физиологиялық процестердің толық көрінісін қалыптастыруға бағытталған; дене белсенділігінің түрлері мен сипатына байланысты физикалық қасиеттерді дамыту тетіктері мен тәсілдерін енгізуге; әскери бөлімдер мен курсанттардың командирлерінің әскери адамның физиологиялық мүмкіндіктері мен резервтері туралы теориялық білімдері мен идеяларын кеңейту. Оқулық жоғары әскери оқу орындары мен әскери бөлімдерге арналған. Дене шынықтыру мамандары, бөлімшелер командирлері, спорттық ұйымдастырушылар, сондай-ақ курсанттар мен студенттер күнделікті өмірде, дене шынықтыру және спортпен шұғылдану кезінде, қызметтік және жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде қолданылуы мүмкін

 

 

 


12

Алчинов, В. И. Надёжность технических систем военного назначения : учебное пособие : [16+] / В. И. Алчинов, А. И. Сидоров, Г. К. Чистова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 325 с

Изложены основы теории надежности оружия и систем вооружения, методы оценки показателей надежности, её повышения и обеспечения при проектировании, производстве и эксплуатации образцов вооружения.

Для студентов специальностей 17.05.01 «Боеприпасы и взрыватели» и 27.05.01 «Специальные организационно-технические системы». Материалы пособия могут быть полезны аспирантам направления 56.06.01 по профилям обучения 20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения» и 20.02.21 «Средства поражения и боеприпасы».

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564245

 

 

 


13

Артиллерийское вооружение : учебник : в 3 частях : / В. А. Шаманов, Е. И. Каширина, О. Ю. Каширина [и др.] ; под общ. ред. В. В. Кулакова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2020. – Часть 3. Командирские машины управления огнем артиллерии. – 423 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612047

Учебник «Артиллерийское вооружение» состоит из трех частей и содержит материал по углубленному изучению образцов артиллерийского вооружения. Третья часть посвящена изучению комплексов командирских машин управления огнем 1В12 и 1В17 и их модификаций. В учебнике изложен материал по назначению, приборному составу, техническим характеристикам и боевому применению комплексов, приведены схемы взаимодействия комплексов с артиллерийскими и общевойсковыми подразделениями, указывается порядок работы расчетов командирских машин управления огнем. Учебник содержит сведения из истории возникновения и развития отечественной артиллерии, в нем излагается материал по взрывчатым веществам, применяемым в артиллерии, обозначаются перспективы развития артиллерийского вооружения Российской Армии.
В учебнике широко использованы материалы и их компиляция на основе сведений, находящихся в открытом доступе сети Интернет.
Учебник предназначен для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся в военных учебных центрах по программам военной подготовки офицеров и сержантов запаса по военно-учетным специальностям ракетных войск и артиллерии. Также он может быть полезен слушателям и курсантам высших военных образовательных организаций.

 


 

Постоянная ссылка на это сообщение: https://lib.kstu.kz/7-maya-den-zashhitnika-otechestva/