Бақылау сұрақтары

 

1. Мемлекеттiк қадағалаудың негiзгi функцияларын атаңыз.

2. Арқанның таңдауын қалай жүзеге асырылады?

3. Арқанның қалыпты жұмысы үшiн не керек?

4. Полиспаст деп нелерді атайды?

5. Полиспастың еселiгi қалай аталады?

6. Төрт еселi қарапайым шапшаң полиспаста қозғалмайтын блоктердi әлдеқалай ең төменгi сан ба?

7. Шүмектердi көтерiлу тетiктерiндегiнде мақсат қандай қосарланған полиспастар қолданылыла алады?

8. Жүктеменiң қандай түрлері тiрек таңдауда?

9. Жүк көтергiштiк бойымен қажетке жарату коэффициентiн не қолданылылады?

10. Жүктiң көтерiлуiнің статикалық қуатына не бағынышты болады?

11. Тежеуiш қалай жiктеледі?

12. Қай әрекет ету қағидасы бойлық тежеуiште болады?

13. Қандай талаптар тежеуiштерде көрсетедi?

14. Тежегіш қай параметрге арналған?

15. Бойылықтежеуiштiң басты параметрi қандай?

16. Таспалық тежеуiштердi қайда қолданылылады?

17. Қай конструктивтiк орындау бойымен таспалық тежеуiш бiр түрге ие болады?

18. Қандай формула таспалық тежеуiштiң есептеуi үшiн пайдаланады?

19. Жүктiң көтерiлуiнің статикалық қуатына не бағынышты болады?

20. Дифференциалды таспалық тежеуiш тежеушi моментпен қалай анықталады?

21. Дифференциалды таспалық тежеуiштердi қайда қолданылылады?

22. Қосатын таспалық тежеуiштi қайда қолданылылады?

23. Тежеуiштен жылу қалай берiледі?

24. Салыстырмалы қосылу ұзақтығы қалай аталады?

25. Мемлекеттiк қадағалау ережелері бойынша жұмыс режiмдерi қай салыстырмалы қосылу ұзақтығына байланысты орнатылған?

26. Жүк көтергiштiк бойымен қажетке жарату коэффициентiн не қолданылылады?

27. Рельстермен жетек доңғалақтарының iлiнiс күшiне не бағынышты болады?

28. Иiлгiш тартумен орын ауыстырудың тетiктерiн қайда қолданылылады?

29. Жұмыс режiмдерiнiң группаларынан алынатын мәлiметтер қайда пайдаланады?

30. Үш есеп айырысу жағдайларын қандай шүмектерiн есептеуiнде қабылданған?

31. Үш кезеңдi қандай шүмектi механизм жұмының жанында ерекшелейдi?

32. Қалайша шүмектiң орнықтылығын тексерiстен өткізеді?

33. Айыр ашалы кранның меншiктi орнықтылығы қалай анықталады?

34. Қандай түйiспелi ажыратқыштар болады?

35. Шпиндел түпкi ажыратқыштары қайда орнатады?

36. Шүмектiң орын ауыстыру механизмінің қандай сұлбасы мұнаралық крандарда қолданылылады?

37. Орын ауыстыру механизмінің қандай сұлбасы монтажға үлкен талаптарын көрсетедi?

38. Үдеу бергiш қайда орнатады?

39. Қандай көрсеткiштің қ көмегiмен жебенiң ұшып шығуы бақыланады?

40. Жүк көтергiштiгiнiң шектегiшiнiң көрсеткiштерiнен ескертпе дабылын қайда түседi және не үшiн?

41. Толық техникалық куәләндiру неше және қандай жұмыстардың түрлерін қосады?

42. Техникалық куәләндiру қашан өткізіледі?

43. Шүмек периодты куәләндiру сирек қолданылатын қашан өткізіледі?

44. Жартылай техникалық куәләндiрудi қашан өткізіледі?

45. Тексеруде не тексередi ?

46. Жүктеме барысында қандай статикалық сынауларды өндiредi?

47. Динамикалық сынауларды қалай өндiредi?

48. Жүктеме барысында қандай жүк қармағыш құрылғылар динамикалық сынауларда тексередi?

49. Статикалық қуаттың бойымен жебенiң ұшып шығуынның өзгерiсінің тетiгiн есептеу таңдалған қозғалтқыштың қандай шарттарын қанағаттандыруы керек?

50. Иiлгiш тартумен орын ауыстырудың тетiктерiн қайда қолданылылады?