«

»

Апр 30 2013

Распечатать Запись

По дорогам войны – по дорогам Победы

      По своим масштабам и последствиям эта война не имеет аналогов в истории человечества. Победа в той войне была добыта ценой  неисчислимых жертв и страданий миллионов людей,оплачена жизнями наших отцов и дедов.
            Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстана

 

jpg

 Қазақ жауынгері Ұлы Отан соғысы майданында. (Тарихи-құжаттықзерттеу). — Алматы: «Өнер», 2010. — 640 бет.
 Бұл кітапта Ұлы Отан соғысы жайында Б. Момышұлының, М. Ғабдуллиннің, Н. Ондасыновтың, Ш. Ермағамбетовтың, Т. Әшімбаевтың, Ә. Нұршайықовтың, Ж. Қизатовтың, С. Нұрмағамбетовтың, А. Қазақбаевтың, Қ. Қайсеновтың, С. Бекеновтың естеліктері мен пайымдаулары берілген. Сонымен бірге, т.ғ.д. Ж.Ү. Қыдыралинаның Атырау облыстық мемлекеттік мұрағатынан алынған құжаттары және белгілі ғалымдар Д.А. Махаттың, Т.С. Қаленованың, С.Ш. Мұхамеджанованың, А.С. Макиповтың, С. Кенжебаевтың, К. Байсеркиннін, К.И. Искаковтың, А.Н. Қашқынбаевтың, Т.С. Садықовтың, Б. Шарахымбайдың, Т. Батырханның ғылыми- зерттеулері сонымен қатар Б.Ғ. Аяған мен Х.М. Әбжановтың жеке мұрағатынан алынған құжаттары қамтылды.

 

 

 

jpg3

     Белан П. С. Казахстанцы в боях за свободу Украины и Молдавии. 1941 — 1944 гг.— Алма-Ата: Наука, 1984,— 176 с.
Монография посвящена истории участия казахстанцев в боевых действиях Советской Армии и партизанских отрядов на территории Украины и Молдавии. В центре внимания — бои сформированных в Казахской ССР частей и соединений против немецко-фашистских захватчиков. Прослеживается дальнейшее укрепление дружбы народов и интернационалистических черт советского народа как новой исторической общности людей. На конкретном материале показаны героизм воинов и рост их боевого мастерства, совершенствование форм и методов партийно-политической работы в подразделениях, частях и соединениях, руководящая и вдохновляющая роль коммунистов в борьбе за разгром немецко-фашистских оккупантов.

 

 

кн3

    Бисен Жұмағалиев. Қазақтар Ленинград майданында. — Астана: Елорда, 2005. — 184 бет.
     Ұлы Отан соғысының тарихында ерекше орын алатын Ленинград шайқасының жеңіспен аяқталғанына 60 жыл толды. Нева жағасындағы ұлы қала от пен оқтың арасында 900 күн болғанды. Оның қорғаушылары аштықтың да, қатал соғыстың да азабын бастан кешірді, бірақ берілмеді. Ерліктің, қайсарлықтың бұрын-сонды болмаған үлгісін көрсетті, жүз бүктеліп, арқыраған арыстандай алысты.Осындай, жан алысып, жан беріскен айқасқа қазақтар да қатысты. Білек түріп, кеуде тосып, қаһармандық көрсетті. Солардың қақ ортасында болған, сол кездегі майдан шебіндегі тілші, соғыстан кейін белгілі партия қайраткері болған, запастағы полковник, бүл күндері 80-нің сеңгіріндегі Бисен Жұмағалиевтің жазбаларын алдарыңызға тартамыз.

 

 

 

кн4

     Рейхстагқа ту тіккен Рақымжан Қошқарбаев: Естеліктерді құрастырып, алғы сөзін жазған О. Темірханов. — Алматы: «Жібек жолы» баспа үйі, 2005. — 216 бег.
     Қазақ халқының маңдайына біткен парасат-пайымы терең, өр тұлғалы ұлдары мен қыздары аз болмаған. Халқы үшін қасықтай қанын, елі үшін шыбындай жанын берген батырлары қаншама. Солардың бірі, әрі бірегейі — Ұлы Отан соғысы кезінде рейхстагқа бірінші болып Жеңіс жалауын тіккен Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, аты аңызға айналған халық батыры Рақымжан Қошқарбаев. 2004 жылы қазан айының 19-жұлдызында халқының аяулы ұлыР. Қошқарбаевтың туғанына 80 жыл толады. Соған арнап оның көзін көрген, майдандас болған достары мен еліміздің айтулы зиялылары жазған естеліктерді кітап етіп шығарып отыр.

 

 

кн5

  Нурмагамбетов С. От огненных лет до суверенной армии. Сборник мемуарных произведений. — Алматы: Издательский дом «Жибекжолы», 2005. — 544 с.
     Данный сборник, посвященный 60-летнему юбилею Победы, охватывает гораздо  больший период истории нашего государства, истории войны и мира. Это глубоко справедливое повествование о фронтовых буднях офицера-пулеметчика, который вместе со своими друзьями однополчанами прошел по дорогам Великой Отечественной войны от Кубани до Берлина, не раз смотрели смерти в глаза и в мае 1945 года в двалцатилетнемвозрасте, будучи комбатом, со своим батальном «брал» рейхсканцелярию Гитлера.

 

 

 

кн6

 

 «Сквозь пламя войны». Авторы-составители: Л.Ю. Гирш, Л.Б. Мананникова. — Алматы: Издательский дом «Жибекжолы», 2005. — 436 с., фотоиллюстрации.
 Перед вами книга, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная авторами-составителями, энту-зиастами, кропотливо собравшими уникальные материалы о минувшей войне.
 В книге читатель найдет воспоминания ветеранов — непосредствен¬ных участников тех великих и трагических событий, «детей войны», очерки журналистов, а также странички из рукописного журнала артил¬лерийский бригады времен Великой Отечественной.

 

 

  

jpg1

 

     Жақып Т. Генерал Нұрмағамбетов (қаһармандық, ғумырбаян). —Астана: Елорда, 2005. 256 бет.
     Кітапта Қазақстан Республикасының №1 Халыққаһарманы, армия генералы, егемен еліміздің тұңғыш Қорғаныс министрі,Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарында Кубань өңірінен герман фашизмінің апаны — Берлинге дейінгі отқа оранған майдан жолдарынан журіпөткен Кеңес Одағының Батыры Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетовтың ерлікке толы ғұмыры әсерлі баяндалады.

 

 

 

 

 

 

(2)

     Жакупова М.А.Тыловые эвакогоспитали Казахстана и республик Средней Азии (САВО) в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). — Астана: Елорда, 2005. — 272 с.
    Первая книга под названием  Эвакогоспитали Казахстана в годы Великой Оте¬чественной войны” была выпущена в 1985 г. к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вышла она небольшим объемом и тиражом и была единственным источником в этой области.
    Данная книга, дополненная и расширенная, посвящена 60-летию Победы. Состоит из двух частей.
     Первая часть — о деятельности эвакогоспиталей, о самоотверженном труде медицинских работников, возвращавших в строй раненных в боях бойцов и коман¬диров Красной Армии. В ней отражены роль прибывших и местных ученых, интернациональный подвиг медицинских работников, а также героический подвиг медиков Казахстана, спасавших жизнь воинов на поле боя, госпиталях и в пути следования этапной эвакуации раненых, о вкладе медиков-фронтовиков Казахстана в развитие медицины и здравоохранения в послевоенный период.
    Вторая- о эвакогоспиталях Среднеазиатского военного округа, развернутых на территории союзных республик Средней Азии и Казахстана. В ней отражена преемственность в работе руководителей Наркомздравов пяти союзных республик, ВЦСПС и Среднеазиатского военного округа по вопросам скорейшего восстанов¬ления бое- и трудоспособности раненых, превративших госпитали в подлинно военно¬ — медицинские учреждения, показана роль руководителей

Список предлагаемой литературы

Выставку подготовила Дадахова Н.Б.

 

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lib.kstu.kz/po-dorogam-vojny-po-dorogam-pobedy/