«

»

Jul 11 2018

Print this Post

Clarivate Analytics жаңа вебинарлары – маусым 2018

Без названияClarivate Analytics компаниясы жаңа вебинарларға шақырады

1 серия: ғылыми басылымдардың авторларына арналған ақпараттық құралдар
Web of Science ақпараттық платформасымен жұмыс істеудің негізгі дағдылары: ғылыми ақпараттарды табу Web of Science ақпараттық платформасының негізгі сипаттамалары және Web Science Fundamental Collection дерекқоры. Жеке пайдаланушы профилін жасаңыз. Ғылыми басылымдарды тиімді іздестіру жолдары. Алынған ақпаратты талдау. Ғылыми жарияланымдардың толық мәтіндерін іздеу мүмкіндіктері. Жаңа басылымдар мен дәйексөздерге арналған хабарландырулар. Алынған деректерді сақтау – EndNote Online бағдарламасы.

 • 19 маусым, сейсенбі 12:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу
 • 25 маусым, дүйсенбі10:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін журналды іріктеу және бағалау

Журналдардыңформаттары мен іскерлік модельдері. Сапалы ғылыми басылымның атрибуттары мен индикаторлары. Импакт-фактор және квартилдер. Web of Science, EndNote (Match) және Journal Citation Reports көмегімен жариялау үшін тақырыптық басылымдардың тізімін қалыптастыру. Талап етілетін құралдың Журналға сілтеме жасау туралы есептері қажетті параметрлер үшін журналды бағалау және таңдау үшін мүмкіндіктері бар

 • .20 маусым, сәрсенбі 12:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу
 • 26 маусым, сейсенбі 10:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Ғалымның Web of Science жарияланымдары мен индикаторларын іздеу

Авторды іздеуде қиындықтар туындауы мүмкін. Ғалымның баспа қызметін талдау, дәйексөз туралы есептерді жасау және түсіндіру (дәйексөз, Хирш индексі және т.б.). Ғалымдардың еркін басылымдарының тізімін ұсынуға, Web Science мәліметтеріне сәйкес жетістіктерін бағалайтын және еркін ғалымдар тобы үшін жариялау туралы автоматты есептерді шығаруға арналған тегін ResearcherID авторлық құқық идентификаторының мүмкіндіктері бар.

 • 21 маусым, бейсенбі 12:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу
 • 26 маусым, сейсенбі 12:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

2-серия: Ғылыми қызметті талдаудың ақпараттық құралдары

Ғылыми әдебиетті талдау үшін Web Science платформасының қосымша мүмкіндіктері

Кеңейтілген іздеу мүмкіндіктері / Web Science Fundamental Collection жиынтығы бойынша іздеу. Іздеу өрістерін және логикалық операторларды пайдаланатын іздеу сұрауларының түрлерін жасау. Сайттағы библиографияны іздеу. Web of Science платформасында ғылыми сілтемелердің мамандандырылған дерекқорларында және аймақтық индекстері бойынша ақпараттарды талдау.

 • 21 маусым, бейсенбі 14:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу
 • 27 маусым, сәрсенбі 10:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Веб-ғылымдағы ұйымдастыру профилі: мүмкіндіктер, жасау, түзету

Web of Science Core Collection дерекқорындағы ұйымның жарияланымдарын жариялау ерекшеліктері. Мекенжай іздеу өрісін және SAME іздеу операторын пайдаланыңыз. Кеңейтілген іздеу мүмкіндіктері Ұйымдық басылымдарды анықтау және талдау үшін кеңейтілген іздеу. Бірлескен ұйымдастыру профилін ұйымдастырудың алгоритмі жақсартылған

 • 27 маусым, сәрсенбі 12:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Елдің, ұйымның, ғалымның ғылыми қызметін бағалауға мүмкіндік береді

Analytical resource InCites туралышолусеминары. Ғылымиқызметтікешендібағалауүшінқұралдыңнегізгікөрсеткіштеріжәнежаңафункциялары. Web of Science деректеріненегізделгеннегізгіжәнепайдаланушылықесептердіжасаужәнеолардығылымиқызметтіжоспарлауүшінпайдалану.

 • 28 маусым, бейсенбі 10:00(мәскеу уақытымен) – тіркеу

3-серия: Халықаралық журналдарда жариялауға арналған практикалық ұсыныстар

Сіздің ғылыми басылымыңыз үшін ең жақсы журналды қалай таңдауға және абайсыз журналдардан аулақ болуға болады

 • Сапалы ғылыми басылымның көрсеткіштері. Импакт-фактор және квартилдер. Web of Science, EndNote (Match) және Journal Citation Reports көмегімен жариялау үшін тақырыптық басылымдардың тізімін қалыптастыру. Жыртқыш (қоқыс, абайсыз) журналы және оның негізгі ерекшеліктері. Жыртқыш пошталардың мысалдары: мақаланы қай жерге жіберу керектігін тексеру.
 • 22 маусым, жұма 09:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Веб-ғылымдағы ұйымдастыру профилі: мүмкіндіктер, жасау, түзету

Web of Science Core Collection дерекқорындағы ұйымның жарияланымдарын жариялау ерекшеліктері. Мекенжай іздеу өрісін және SAME іздеу операторын пайдаланыңыз. Кеңейтілген іздеу мүмкіндіктері Ұйымдық басылымдарды анықтау және талдау үшін кеңейтілген іздеу. Бірлескен ұйымдастыру профилін ұйымдастырудың алгоритмі жақсартылған.

.22 маусым, жұма 11:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

Елдің, ұйымның, ғалымның ғылыми қызметін бағалауға мүмкіндік береді

Analytical resource InCites туралышолусеминары. Ғылымиқызметтікешендібағалауүшінқұралдыңнегізгікөрсеткіштеріжәнежаңафункциялары. Web of Science деректеріненегізделгеннегізгіжәнепайдаланушылықесептердіжасаужәнеолардығылымиқызметтіжоспарлауүшінпайдалану.

 • 22 маусым, жұма 13:00 (мәскеу уақытымен) – тіркеу

 

Permanent link to this article: http://lib.kstu.kz/kz/clarivate-analytics-zha-a-vebinarlary-mausym-2018/